GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.

Join the forum, it's quick and easy

GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Uye olarak desteklerimizi sunalim.
GLASUVA NA POMAČİ ......POMAK HALKININ SESİ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Karacaova

Aşağa gitmek

default Karacaova

Mesaj tarafından pomaklar.com Çarş. Tem. 28, 2010 2:06 pm

Karacaova

Karacaova yunanistanın mekodanya bölgesi vodina ( edessa ) kentinin bulunduğu yükseltiler ile kaymakçalan dağları arasında kalan ovalık bölgeye verilen ad.
Osmanlı zamanında selanik sancağına bağlı müslüman pomakların oturduğu yerleşim yeridir.
1923 yılında yapılan mübadelede lozan antlaşması gereği burdaki 10.000 müslüman Pomak Türkiyeye yerleşti. Türkiyedende hristiyan Rumlar bu bölgeye yerleştirildi.
1323 yılında vodina karacaova ve yenicei vardar nahiyelerin birleştirilmesiyle karacaabad kazası kuruldu .
2 yıl sonra ayrılıp tekrar eski adlarını aldı.
Karacaovaya bağlı 40 köy bulunmakta .
gustulüp -
kostantia fuştan -
fuostani sputka -
arieda kuzuşan -
floita prebidişta -
sosandra slatina -
chrıysa şturupino -
lykostomo pojar -
loutraki kırlat -
milia kapityani -
exaplatanos

VODİNA DOĞUMLU ÜNLÜLER
ZÜBEYDE HANIM----1857---ATATÜRKÜN ANNESİ
AHMET KADİRİ------OSMANLI ŞAİRİ---DOGUM TARİHİ BİLİNMİYOR
HAKKI YETEN-------baba hakkı ---1910---
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MUHARREM HÜRREM ERMAN ----1913---ERMAN FİLİMCİLİK TÜRK SİNAMASI

MÜBADELE KENTLERİ selanik karacaova ( gustulüp-fuştan-sputka-kuzuşan-kırlat-kapiyani-slatina-pojar) vodina yenicei vardar kayalar drama florini -grevana -girit -kozana -langades -midilli -preveze -hania -ıraklio -kastoria -katarini -kavala -yanya-kılkış -serez -veria -rethimno karacaova ve kastorya müslüman halkı osmanlı zamanında yerel dil olan makedoncayı konuşmaktadır. bügünkü makedoncadan farklıdır .notyalılar latin kökenli dil olan romanya lehçesini konuşmakta. dramanın kuzeyinden dağlık bölgeden gelenler pomakça konuşmaktadır. bulgarcadan farklıdır. gerabene bölgesinden olanlar patriyotça konuşmakta giritten gelenler kıritika konuşma rumcadan farklı nüfus mübadelesinde din kriterleri temel alındığından yunanistan müslüman türk mübadilleri günlük yaşamlarında türkçe dısında makedonca ,rumca, pomakça, ulahça, gibi farklı dilleride konuşuyorlardı karacaova yunanistanın kuzey sınırına yakın bir ova içinde osmanlı devletinin rumeli beylerbeyi evronos gazinin komutanlarından karaca paşa tarafından alındığı için bu ovaya karacaova demişler bu bölgeden mübadil olarak gelenlere karacaovalı diyorlar .

OSMANLI ARŞİVİNDEN KARACAOVA İLE İLGİLİ YAZILAR
1 Tarih: Dosya No: Gömlek No:11819 Fon Kodu: ML.VRD.TMT.d...
Vodine kazası, Karacaovası, Bizova karyesi temettuat defteri.

2 Tarih: 29/L /1145 (Hicrî) Dosya No:1222 Gömlek No:54822 Fon Kodu: C..AS.. Şark seferi için Rumeli'den ihraç olunan bin nefer miri üzerine Karacaovalı Hacı Ali'nin çeribaşı tayini ve eşkinciler üzerine de Bezirganlı Süleyman Çeribaşı'nın binbaşı olmak üzere başbuğ tayini. g.tt

3 Tarih: 10/Za/1204 (Hicrî) Dosya No:1106 Gömlek No:48916 Fon Kodu: C..AS.. Karacaovası tüfekçilerinin yemlik ve ulufeden alacaklarına dair takrir.

4 Tarih: 14/M /1205 (Hicrî) Dosya No:724 Gömlek No:30360 Fon Kodu: C..AS.. Sefer için araba getirmek üzere Selanik'e gönderilen Karacaovalı Agoş ve Abdil'in ihanetleri görüldüğünden Rodos Adası'na sürgün edilmeleri.

5 Tarih: 10/C /1212 (Hicrî) Dosya No:10 Gömlek No:466 Fon Kodu: C..ZB.. Arnavud taifesinden ve Karacaovalılardan ellerinde Rumeli valisi tarafından mezuniyeti havi buyruldu ve tezkire olmayanların beri taraflara geçmelerine müsaade olunmaması hakkında emri tekiden Rumeli'de bulunan vali, mutasarrıf vesaireye gönderilen hüküm. g.tt

6 Tarih: 13/C /1212 (Hicrî) Dosya No:50 Gömlek No:2468 Fon Kodu: C..DH.. Rumeli taraflarındaki Arnavut sekbanlarıyle Karacaovalı ve sair kapusuz başıboş kimselerin beri tarafa mürurunun men'ine dair Sofya mahkemesinde sicile kaydedildiğine dair i'lâm.

7 Tarih: 21/C /1212 (Hicrî) Dosya No:54 Gömlek No:2694 Fon Kodu: C..DH.. Arnavud sekbanları Karacaovalı sair kapısızbaşı boş eşhasın Rumeli valisinin buyruldusu olmadan geçirilmemesine ve Sirozlu İsmail Bey'in derbent ve geçit yerlerini kapadığına dair.

8 Tarih: 29/C /1212 (Hicrî) Dosya No:148 Gömlek No:7377 Fon Kodu: C..DH.. Rumeli taraflarında Arnavud sekbanları, Karacaovalı ve sair kapısız ve başıboş zümresinden ahvalleri mechul kimselerin beri taraflara geçmelerine müsaade olunmamalarına dair Rumeli'deki sancak beylerine hüküm. g.tt

9 Tarih: 11/Ra/1213 (Hicrî) Dosya No:503 Gömlek No:21029 Fon Kodu: C..AS.. Karacaovalı Rıza Bey marifetiyle aylıklı 1000 nefer piyade askerinin ihracına memur Sadaret Çukadarı Mahmud Ağa'nın vazifesini tamamladığı ve avdeti.

10 Tarih: 11/S /1230 (Hicrî) Dosya No:495 Gömlek No:24307 Fon Kodu: HAT Selanik'e tabi Yenice ve Karacaova'da şekavetle meluf Behlivan nam şahıs letaif-i hile ile ele getirilerek idam ve başı irsal edildiği ve kardeşi Rıdvan'ın ahz-ı intikam için Yenice ve Vidin'e kazalarına hücum etmesi melhuz olduğu hakkında, Selanik Mutasarrıfı Bekir Sıtkı mührüyledir.

11 Tarih: 29/Ra/1249 (Hicrî) Dosya No:492 Gömlek No:20559 Fon Kodu: C..AS.. Muharebelerde yaralanan Karacaovalı Ali'nin tekaliften afvı. g.tt

12 Tarih: 22/Ş /1264 (Hicrî) Dosya No:141 Gömlek No:39 Fon Kodu: A.}MKT. Yenice-i Vardar kazasına bağlı Karacaova'nın Sultan köyünden Fatma Hanım'ın pehlivan oğlu Hüseyin'in menkul ve gayr-ı menkullerini alıp kendini öldürmek istediği yolundaki şikayetinin doğru olup olmadığını araştırılmasına dair Selanik valisine kaime.

13 Tarih: 22/S /1272 (Hicrî) Dosya No:169 Gömlek No:51 Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Karacaova nahiyesindeki zulmü önlemek için müdürü ve hâkim tayini.

14 Tarih: 02/Ş /1272 (Hicrî) Dosya No:181 Gömlek No:49 Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Karacaova nahiyesinin kaza ittihaz olunması ve naib tayin edilmesi konusunda görüş bildirilmesi.

15 Tarih: 05/Ca/1275 (Hicrî) Dosya No:133 Gömlek No:28 Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Gelibolu Mahkemesi Katiplerinden Seyyid Mehmed Efendi'nin Evreşe kazasındaki Karacaova adlı arazisine Halil ve Hüsameddin Ağalar'ın müdahalesinin men'i.

16 Tarih: 23/Ca/1275 (Hicrî) Dosya No:339 Gömlek No:35 Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Selanik, Karadağ, Petriç ve Karacaova Müdürlükleri'nde istihdam edilmiş olan Şakir Ağa'nın, münasib bir işte istihdamı.

17 Tarih: 12/B /1277 (Hicrî) Dosya No:181 Gömlek No:29 Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Saniye Hatun'un, Karacaova karyeli Asakir-i Şahane mütekaidlerinden Mehmed Ağa zimmetindeki alacağının tahsili.

18 Tarih: 27/Ra/1278 (Hicrî) Dosya No:503 Gömlek No:29 Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Selanik'de Karacaova Beyleri ve bunların familyalarına karşı yapıldığı ihbar olunan teaddi hakkında istilam.

19 Tarih: 20/B /1278 (Hicrî) Dosya No:534 Gömlek No:78 Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Saniye Hatun'un Karacaova'da bulunan hemşirezadesi Ayşe'nin muvakkaten Dersaadet'e gelmesine izin verilmesi.

20 Tarih: 23/Ş /1278 (Hicrî) Dosya No:141 Gömlek No:88 Fon Kodu: A.}MKT.MVL. 1- Azl edilen Kırkkilise Kazası Müdürü Ragıb Bey'in yerine vekaleten tayin edilen İsmail Ağa'nın icra-yı asaleti. 2- Azledilen Karacaova Kazası Müdürü İsmail Ağa'nın yerine vekaleten tayin edilen İlyas Ağa'nın asaletinin tasdikinden sarf-ı nazarla yerine Tirebin Kaymakamı Rahmi Bey'in tayin olunması. Arama Sonuçları: 24 kayıt

21 Tarih: 16/M /1288 (Hicrî) Dosya No:248 Gömlek No:14771 Fon Kodu: İ..HR.. Selanik eyaletindeki Karacaova ve Meklence karyelerinde birer kilise inşası için ruhsat itası.

22 Tarih: 18/C /1316 (Hicrî) Dosya No:2127 Gömlek No:110 Fon Kodu: DH.MKT. Kesendire kazasında kışlamak üzere Karacaova'dan hareket ederek Galik Nehri'nin taşmasıyla felakete uğrayan Karakaçan taifesinin meccanen hayvanlarını otlatmak için Şika Mevkii'nde miri kışlak gösterilmesi talebi.

23 Tarih: 04/R /1322 (Hicrî) Dosya No:64 Gömlek No:6312 Fon Kodu: TFR.I..KV.. Prizren Naibi Abdullatif Efendi'nin Karacaovalı Süleyman'a olan borcunu tedricen ödemesine dair Prizren Mutasarrıflığı'nın tahriratı.

24 Tarih: 30/Ca/1327 (Hicrî) Dosya No:2849 Gömlek No:72 Fon Kodu: DH.MKT. Karaferye'de Rum milletinden olan Karacaovalı Kahveci Andon Anaştaş'ın katillerinin ele geçirilmesi için gereğinin yapılması hususunun Selanik Vilayeti'ne bildirildiği.

CUMHURİYET ARŞİVİ

1 Tarih: 29/3/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 17.80..9. Vodine, Karaferye ve Karacaova'daki bağcı ailelerin kamilen İzmir mıntıkasında iskanları ve hemen sevklerinin yapılması.

2 Tarih: 31/8/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 19.92..19. Selanik-Karacaova muhacirlerinin Trakya bölgesine, kozacı olmayanlarınNiğde'ye, kozacı olanların ise Harput'a sevk ve iskanlarının uygun olacağı.

3 Tarih: 27/10/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 20.98..19. Balıkesir'den gelen Karacaovalı ikiyüzotuz hanenin Kemerburgaz'da iskan edildiği.

4 Tarih: 11/12/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 20.101..8. İzmit'de mukim Karacaova muhacirlerinden Ali oğlu Yahya'nın iskan mahallinin değiştirilmemesine dair isteği.

5 Tarih: 7/1/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 21.103..6. Karamürsel'de bulunan Karacaova göçmenlerinin ev ve arazi talepleri.

6 Tarih: 5/5/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 21.106..2. Edirne'de bulunan Karacaova göçmenlerinden Hüseyin oğlu Mustafa Galip'in gayrimenkul isteği.

7 Tarih: 7/5/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 21.106..3. Edirne'de iskan edilen Karacaova muhacirlerinden Mustafa oğlu Mustafa'nın, kendisine ait bahçedeki dut ağaçlarını kesmiş olduğu.

8 Tarih: 9/1/1929 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 24.126..9. Karacaova mübadillerinden Abdullah oğlu Mustafa'nın iskan yerini terkle, Kemerburgaz'da iskanını istemesinin uygun olmadığı.

9 Tarih: 23/12/1929 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.11 Yer No: 24.130..27. Karacaova mübadillerinden Feyzullah oğlu Mustafa Efendi'ye Lüleburgaz'da ev verildiği.

10 Tarih: 29/12/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 43.59..29. Karacaova mübadil muhacirlerinden Ali oğlu Yahya'nın Geyve'ye sevkedildiğinden, İzmit'te iskanına imkan olmadığı.

11 Tarih: 26/2/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 44.66..11. Osmaneli kazasında sakin Karacaova muhacirlerinden Hasan Hoca oğlu Halil'in Gümüşhacıköy'deki eniştesi Mustafa oğlu Sait'in yanında iskanı.

12 Tarih: 28/5/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 44.71..12. Kütahya'dan Bilecik'in Küplü nahiyesine gelecek Karacaova mübadillerinin iskan için istenen çadırların ve isim listesinin gönderildiği.

13 Tarih: 25/10/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 46.80..14. Lüleburgaz'da iskan edilen Karacaova muhacirlerinin Demirköy kazasınanakillerinin uygun olduğu.

14 Tarih: 22/11/1925 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 46.84..1. Karacaova mübadillerinden Ahmet oğlu Hasan'ın Samsun'un Kurugökçe köyünde iskanı.

15 Tarih: 25/2/1926 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 47.89..22. Kemerburgaz'da iskan edilen Karacaova mübadillerinden Osman oğlu Hasan'ın İzmir'in Çeşme kazasındaki anne-babasının yanına gidebileceği.

16 Tarih: 8/3/1926 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 48.91..21. Susurluk'ta iskan edilen Karacaova muhacirlerinden Hasan oğlu Ali'nin İzmit'e nakline imkan olmadığı.

17 Tarih: 3/4/1926 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 48.93..7. Karacaabad (Karacaova) muhacirlerinden Hasan oğlu İbrahim'e Edirne'de tahsis edilen hanenin tahliye edilmesi.

18 Tarih: 19/9/1926 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 49.99..12. Karacaova mübadillerinden İbrahim oğlu Hüseyin'in Erdek'te kayıt ve iskanının uygun görüldüğü.

19 Tarih: 4/10/1926 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 49.101..22. Karacaova göçmenlerinden Mehmet oğlu Hayrettin'in Edirne'nin Küplü köyünden ayrılarak Adapazarı'nda iskan edilme isteğinin kabulü.

20 Tarih: 23/11/1926 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 50.106..32. Lüleburgaz'da mukim Karacaova mübadillerinden Saatçi Recep Sinan'ın eski iskan mahalli olan Uzunköprü'ye naklinin mümkün olmadığı.

21 Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 51.114..1. Sivas'daki Karacaova mübadillerinden Veyis oğlu Mehmet'in mağdur edilmeyerek iskan yardımından faydalandırılması.

22 Tarih: 26/5/1927 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 53.124..44. Tekirdağ'a bağlı Şarköy kazasındaki Karacaova ahalisinden Ali'nin hanesinin elinden alındığına dair şikayeti.

23 Tarih: 3/7/1927 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 54.130..2. Karacaova muhacirlerinden Hasan oğlu Ali'nin Şarköy'de ikamet ettiği hanenin başkasına verilip, verilemeyeceğinin bildirilmesi.

24 Tarih: 1/9/1927 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 54.133..32. Karacaova muhacirlerinden Baburcu oğlu Ali'nin Şarköy'de iskanıyla, kendisine emval-i metrukeden mal verilmesi.

25 Tarih: 1/12/1927 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 56.142..2. Bilecik'te bulunan Karacaova mübadillerinden Ahmet oğlu Mehmet'in iskanı konusundaki yazışma cevabının gönderilmesi isteği.

26 Tarih: 8/12/1927 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 56.145..23. Osmaneli kasabasında iskanı düşünülen Karacaova muhacirlerinden Hasan oğlu Hüseyin'in iskan hakkından vazgeçmek şartıyla Bilecik'te iskanının uygun olduğu.

27 Tarih: 1/7/1928 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 59.162..21. Karacaova mübadillerinden İbrahim oğlu Mehmet Ali'nin fuzülen işgal ettiği Bilecik'teki emval-i metruke hanesini boşaltması gerektiği.

28 Tarih: 24/5/1930 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.12 Yer No: 63.188..1. İzmit'te iskan edilen Karacaova muhacirlerinden Mehmet Veysi Efendi'nin Sivas'a naklinin uygun olduğu.

29 Tarih: 22/5/1924 Sayı: Dosya: Fon Kodu: 272..0.0.14 Yer No: 76.31..19. Avrethisar (Kılkış) ve Karacaova'dan göçmenlerin deniz yoluyla getirildiği.

hüsnü yazıcı

http://karacaova.tr.gg/Karacaova.htm
pomaklar.com
pomaklar.com
Admin
Admin

Erkek
Mesaj Sayısı : 1529
Yaş : 50
Yaşadığınız Yer - Doğum yeri : Pomakistan
İşiniz : Yazar,araştırmacı),Siyaset
Ad Soyad & İme Prezime : Pomaklar.com
Tesekkur : 42
Puan : 1647
Kayıt tarihi : 27/05/07

Character sheet
Blog: test

http://pomaknews.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz